A1312 – 27″ iMac

Late 2009 27″ iMac (Core 2 Duo)

  • 3.06 GHz Core 2 Duo
  • 3.33 GHz Core 2 Duo

Late 2009 27″ iMac (i Series)

  • 2.66 GHz i5
  • 2.8 GHz i7

Mid 2010 27″ iMac

  • 3.2 GHz i3
  • 2.8 GHz i5
  • 3.6 GHz i5
  • 2.93 GHz i7

Mid 2011 27″ iMac

  • 2.7 GHz i5
  • 3.1 GHz i5
  • 3.4 GHz i7

Recent Mac Repair Posts